Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

Utfärdad den 7 mars 2002.
Utkom från trycket den 19 mars 2002

1 §

Länsstyrelsen ska föra en förteckning över kommunala bostadsföretag som bedriver verksamhet i länet. Lantmäteriet ska hållas underrättat om innehållet i förteckningen.

SFS 2008:702

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:105

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2002:732

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2002.

SFS 2008:702

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.