Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2002:683) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

Denna lag upphör enlig Lag (2009:47) att gälla den 1 mars 2009.

Utfärdad den 4 juli 2002.
Utkom från trycket den 16 juli 2002

En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:683

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2002, då lagen (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället skall upphöra att gälla.