Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 6 december 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning dels att 2, 3 och 20 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 20 a och 25 b §§, samt närmast före 20 a och 25 b §§ nya rubriker av följande lydelse.2 §2 §Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,03 
10,05 
Uppsala 
19,63 
9,45 
Södermanlands 
19,73 
9,35 
Östergötlands 
19,10 
9,98 
Jönköpings 
19,28 
9,80 
Kronobergs 
20,16 
8,92 
Kalmar 
20,77 
8,31 
Blekinge 
19,24 
9,84 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,48 
9,60 
Västra Götalands 
19,84 
9,24 
Värmlands 
20,45 
8,63 
Örebro 
19,37 
9,71 
Västmanlands 
20,07 
9,01 
Dalarnas 
19,76 
9,32 
Gävleborgs 
19,35 
9,73 
Västernorrlands 
20,74 
8,34 
Jämtlands 
20,52 
8,56 
Västerbottens 
20,35 
8,73 
Norrbottens 
20,23 
8,85 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 §Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,96 
9,53 
Uppsala 
17,56 
9,53 
Södermanlands 
17,66 
8,83 
Östergötlands 
17,03 
9,46 
Jönköpings 
17,21 
9,28 
Kronobergs 
18,09 
8,40 
Kalmar 
18,70 
7,79 
Blekinge 
17,17 
9,32 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,41 
9,08 
Västra Götalands 
17,77 
8,72 
Värmlands 
18,38 
8,11 
Örebro 
17,30 
9,19 
Västmanlands 
18,00 
8,49 
Dalarnas 
17,69 
8,80 
Gävleborgs 
17,28 
9,21 
Västernorrlands 
18,67 
7,82 
Jämtlands 
18,45 
8,04 
Västerbottens 
18,28 
8,21 
Norrbottens 
18,16 
8,33 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.20 §20 §En kommuns standardkostnad för bebyggelsestruktur beräknas som summan av de beräknade standardkostnaderna i 2004 års kostnadsutjämning för gator och vägar, uppvärmningskostnader samt administration, resor och räddningstjänst och av standardkostnaden för byggkostnader som anges i bilagan till denna förordning.Vid beräkningen av standardkostnaderna för gator och vägar samt administration, resor och räddningstjänst ska underlaget uppdateras enligt anvisningar i bilagan till denna förordning.Löner20 a §20 a §En kommuns standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löneindex som är baserat på medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner, köpeskillingen för småhus i kommunen och förvärvsarbetsgraden i kommunen. För kommuner med ett värde på löneindex som överstiger 100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.En kommuns justerade lönekostnad beräknas på följande sätt. Kommunens standardkostnad för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, uppdelad på barn- och ungdomsvård och övrig individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg multipliceras med lönekostnadsandelen för respektive verksamhet, varefter produkterna summeras. Lönekostnadsandelen för vardera verksamheten anges i bilagan till denna förordning.Löner25 b §25 b §Ett landstings standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löneindex som är baserat på lönerna i länets privata sektor och läkarnas faktiska lönenivå i landstinget. För landsting med ett värde på löneindex som överstiger 100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga landsting får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Ett landstings justerade lönekostnad beräknas genom att landstingets standardkostnad för hälso- och sjukvård multipliceras med lönekostnadsandelen för verksamheten. Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2006:1291. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
4 981 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
442 
– Grundskola 
8 011 
Gymnasieskola 
3 473 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
1 190 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
1 687 
Äldreomsorg 
8 044 
Beloppen avser år 2006.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 16 255 kronor per invånare. Beloppet avser år 2006.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 241 kronor per invånare. Beloppet avser år 2006. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,5) och 2008 (2,0).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Äldreomsorg Följande kommuner får ett tillägg på fem procent till den enligt 14 § första, andra och tredje styckena beräknade kostnaden: Torsby, Malung-Sälen, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Ånge, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå. Befolkningsförändringar Byggkostnader Standardkostnaden anges efter kommunens länstillhörighet med undantag för kommuner som ingår i Stor-Malmö och Stor-Göteborg.
Län/region
Belopp, kr per invånare
Stockholms 
105 
Uppsala 
21 
Södermanlands 
–28 
Östergötlands 
–70 
Jönköpings 
–77 
Kronobergs 
–93 
Kalmar 
–89 
Gotlands 
–115 
Blekinge 
–118 
Stor-Malmö 
38 
Övriga Skåne 
–8 
Övriga Hallands 
–111 
Stor-Göteborg 
–36 
Övriga Västra Götalands 
–93 
Värmlands 
–73 
Örebro 
–12 
Västmanlands 
–15 
Dalarnas 
–41 
Gävleborgs 
28 
Västernorrlands 
52 
Jämtlands 
37 
Västerbottens 
102 
Norrbottens 
45 
Till Stor-Malmö räknas Burlövs, Eslövs, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner.Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Mölndals, Partille, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner. Administration, resor och räddningstjänst Standardkostnaden beräknas efter följande förutsättningar:
Inv./km2
Folkmängd
Tätortsgrad
Bidrag
<6 
<10 000 
<0,6 
1 420 
<6 
<10 000 
0,6–0,8 
1 086 
<6 
10 000–20 000 
<0,6 
1 002 
<6 
10 000–20 000 
0,6–0,8 
668 
6–10 
<10 000 
<0,6 
557 
6–10 
<10 000 
0,6–0,8 
334 
6–10 
10 000–20 000 
<0,6 
390 
6–10 
10 000–20 000 
0,6–0,8 
167 
Löner Kommuner Löneindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommunen + 1 444,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig medellön i riket). Förvärvsarbetsgraden är andelen av befolkningen 16 år och äldre som är förvärvsarbetande. Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år 2004.Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
0,81 
Förskoleklass och grundskola 
0,75 
Gymnasieskola 
0,68 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
0,79 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
0,38 
Äldreomsorg 
0,81 
Landsting Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper) = 100 x ((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) + 0,11 x standardiserad läkarlön i landstinget) / genomsnittlig medellön i riket). Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år 2004.Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72. Hälso- och sjukvård Uppgifter om genomsnittliga kostnader för vårdtunga grupper och för den övriga befolkningen hämtas från Skåne läns landsting och avser år 2004. Kollektivtrafik Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarMATS ODELLLilian Wiklund(Finansdepartementet)