Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1592 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om upphävande av kungörelsen (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner;utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriver att kungörelsen (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)