Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1592 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om upphävande av kungörelsen (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner;utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriver att kungörelsen (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)