Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Utkom från trycket den 1 april 2014
utfärdad den 20 mars 2014.

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att i verksamhet som kommunen bedriver för att kontrollera varor

  1. informera de myndigheter som regeringen bestämmer vid beslut om en åtgärd som rör den fria rörligheten för varor och om den vidtar eller avser att vidta en sådan åtgärd i händelse av allvarlig risk,

  2. bidra med underlag i fråga om program för marknadskontroll till de myndigheter som regeringen bestämmer,

  3. bidra med information till allmänna informationssystem till de myndigheter som regeringen bestämmer, och

  4. bidra med information till de myndigheter som regeringen bestämmer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter som kontaktpunkter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:140

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.