Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1254 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:1114. Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen.3 §3 §Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDJonas Ragell(Näringsdepartementet)