Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Utkom från trycket den 16 februari 2016

utfärdad den 4 februari 2016.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020.

SFS 2019:599

3 §

De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2018:1592

4 §

[Upphävd g. F (2016:874).]

SFS 2016:874

Bilaga

[Ny beteckning – Bilaga – och ny lydelse g. F (2016:874).]

Förteckning över länstal 2019

Län

Länstal

Stockholms län

 

2 959

 

Uppsala län

 

408

 

Södermanlands län

 

141

 

Östergötlands län

 

366

 

Jönköpings län

 

244

 

Kronobergs län

 

59

 

Kalmar län

 

96

 

Gotlands län

 

75

 

Blekinge län

 

44

 

Skåne län

 

1 032

 

Hallands län

 

354

 

Västra Götalands län

 

1 511

 

Värmlands län

 

242

 

Örebro län

 

191

 

Västmanlands län

 

113

 

Dalarnas län

 

231

 

Gävleborgs län

 

115

 

Västernorrlands län

 

129

 

Jämtlands län

 

85

 

Västerbottens län

 

320

 

Norrbottens län

 

282

 

SFS 2018:1592

Bilaga 2

SFS 2016:874

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:987

Denna förordning träder i kraft d. 20 dec. 2016.

SFS 2017:27

1. Denna förordning träder i kraft d. 9 mars 2017.

2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

SFS 2017:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:1592

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.