Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Utkom från trycket den 16 februari 2016

utfärdad den 4 februari 2016.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019.

SFS 2018:1592

3 §

De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:599

4 §

[Upphävd g. F (2016:874).]

SFS 2016:874

Bilaga

[Ny beteckning – Bilaga – och ny lydelse g. F (2016:874).]

Förteckning över länstal 2020

Län

Länstal

Stockholms län

 

2 208 

 

Uppsala län

 

312

 

Södermanlands län

 

118

 

Östergötlands län

 

260

 

Jönköpings län

 

206

 

Kronobergs län

 

37

 

Kalmar län

 

87

 

Gotlands län

 

67

 

Blekinge län

 

44

 

Skåne län

 

769

 

Hallands län

 

311

 

Västra Götalands län

 

1 235

 

Värmlands län

 

219

 

Örebro län

 

134

 

Västmanlands län

 

71

 

Dalarnas län

 

199

 

Gävleborgs län

 

105

 

Västernorrlands län

 

94

 

Jämtlands län

 

86

 

Västerbottens län

 

279

 

Norrbottens län

 

259

 

SFS 2019:599

Bilaga 2

SFS 2016:874

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:987

Denna förordning träder i kraft d. 20 dec. 2016.

SFS 2017:27

1. Denna förordning träder i kraft d. 9 mars 2017.

2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

SFS 2017:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:1592

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.