Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Utkom från trycket den 16 februari 2016
utfärdad den 4 februari 2016.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2021.

SFS 2020:812

3 §

De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2020:812

4 §

[Upphävd g. F (2016:874).]

SFS 2016:874

Bilaga

Förteckning över länstal 2021

Län

Länstal

Stockholms län

 

2 097

 

Uppsala län

 

321

 

Södermanlands län

 

122

 

Östergötlands län

 

338

 

Jönköpings län

 

243

 

Kronobergs län

 

48

 

Kalmar län

 

142

 

Gotlands län

 

69

 

Blekinge län

 

66

 

Skåne län

 

809

 

Hallands län

 

354

 

Västra Götalands län

 

1 307

 

Värmlands län

 

244

 

Örebro län

 

158

 

Västmanlands län

 

108

 

Dalarnas län

 

236

 

Gävleborgs län

 

119

 

Västernorrlands län

 

90

 

Jämtlands län

 

97

 

Västerbottens län

 

261

 

Norrbottens län

 

271

 

SFS 2020:812

Bilaga 2

SFS 2016:874

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:987

Denna förordning träder i kraft d. 20 dec. 2016.

SFS 2017:27

1. Denna förordning träder i kraft d. 9 mars 2017.

2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

SFS 2017:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:1592

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:812

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.