Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:987 Utkom från trycket den 22 november 2016Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner;utfärdad 10 november 2016.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.Bilaga 2 Förteckning över kommuntal 2016
Kommun
Kommuntal
 
 
Forshaga 
15 
Grums 
25 
Årjäng 
28 
Sunne 
10 
Karlstad 
215 
Kristinehamn 
40 
 
 
Nordanstig 
15 
Ljusdal 
35 
Gävle 
63 
Sandviken 
10 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2016.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)