Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:27 Utkom från trycket den 21 februari 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner;utfärdad den 9 februari 2017.Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2016:874. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 23 600 för 2017.BilagaSenaste lydelse 2016:874. Förteckning över länstal 2017
Län  
Länstal  
Stockholms län 
6 904 
Uppsala län 
1 031 
Södermanlands län 
347 
Östergötlands län 
870 
Jönköpings län 
697 
Kronobergs län 
323 
Kalmar län 
388 
Gotlands län 
213 
Blekinge län 
180 
Skåne län 
2 793 
Hallands län 
816 
Västra Götalands län 
3 760 
Värmlands län 
645 
Örebro län 
620 
Västmanlands län 
414 
Dalarnas län 
616 
Gävleborgs län 
277 
Västernorrlands län 
532 
Jämtlands län 
365 
Västerbottens län 
915 
Norrbottens län 
894 
1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)