Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:913 Utkom från trycket den 17 oktober 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner;utfärdad den 5 oktober 2017.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:27. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 15 200 för 2018.3 §3 § Senaste lydelse 2016:874. De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2018 vara de som anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2017:27. Förteckning över länstal 2018
Län
Länstal
Stockholms län 
4 931 
Uppsala län 
651 
Södermanlands län 
205 
Östergötlands län 
578 
Jönköpings län 
428 
Kronobergs län 
153 
Kalmar län 
165 
Gotlands län 
125 
Blekinge län 
83 
Skåne län 
1 800 
Hallands län 
582 
Västra Götalands län 
2 486 
Värmlands län 
373 
Örebro län 
368 
Västmanlands län 
220 
Dalarnas län 
388 
Gävleborgs län 
210 
Västernorrlands län 
240 
Jämtlands län 
184 
Västerbottens län 
522 
Norrbottens län 
508 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)