Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1592 Publicerad den 23 oktober 2018Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerUtfärdad den 18 oktober 2018Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:913. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019.3 §3 § Senaste lydelse 2017:913. De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2017:913. Förteckning över länstal 2019
Län
Länstal
Stockholms län 
2 959 
Uppsala län 
408 
Södermanlands län 
141 
Östergötlands län 
366 
Jönköpings län 
244 
Kronobergs län 
59 
Kalmar län 
96 
Gotlands län 
75 
Blekinge län 
44 
Skåne län 
1 032 
Hallands län 
354 
Västra Götalands län 
1 511 
Värmlands län 
242 
Örebro län 
191 
Västmanlands län 
113 
Dalarnas län 
231 
Gävleborgs län 
115 
Västernorrlands län 
129 
Jämtlands län 
85 
Västerbottens län 
320 
Norrbottens län 
285 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONSusanne Södersten(Arbetsmarknadsdepartementet)