Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:3 Publicerad den 22 januari 2019Förordning om upphävande av förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhetUtfärdad den 17 januari 2019Regeringen föreskriver att förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2019.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)