Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:599 Publicerad den 8 oktober 2019Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerUtfärdad den 3 oktober 2019Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2018:1592. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020.3 §3 § Senaste lydelse 2018:1592. De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2018:1592. Förteckning över länstal 2020
Län
Länstal
Stockholms län 
2 208 
Uppsala län 
312 
Södermanlands län 
118 
Östergötlands län 
260 
Jönköpings län 
206 
Kronobergs län 
37 
Kalmar län 
87 
Gotlands län 
67 
Blekinge län 
44 
Skåne län 
769 
Hallands län 
311 
Västra Götalands län 
1 235 
Värmlands län 
219 
Örebro län 
134 
Västmanlands län 
71 
Dalarnas län 
199 
Gävleborgs län 
105 
Västernorrlands län 
94 
Jämtlands län 
86 
Västerbottens län 
279 
Norrbottens län 
259 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENSusanne Södersten(Arbetsmarknadsdepartementet)