Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:812Publicerad den 25 september 2020Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerUtfärdad den 24 september 2020Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.2 §2 §Senaste lydelse 2019:599. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2021.3 §3 §Senaste lydelse 2019:599. De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2019:599.Förteckning över länstal 2021
Län
Länstal
Stockholms län 
2 097 
Uppsala län 
321 
Södermanlands län 
122 
Östergötlands län 
338 
Jönköpings län 
243 
Kronobergs län 
48 
Kalmar län 
142 
Gotlands län 
69 
Blekinge län 
66 
Skåne län 
809 
Hallands län 
354 
Västra Götalands län 
1 307 
Värmlands län 
244 
Örebro län 
158 
Västmanlands län 
108 
Dalarnas län 
236 
Gävleborgs län 
119 
Västernorrlands län 
90 
Jämtlands län 
97 
Västerbottens län 
261 
Norrbottens län 
271 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)