Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamålDenna förordning upphör enligt F (2012:517) att gälla den 1 januari 2013.Utfärdad: 1984-05-301 §1 §Statens kulturråd får lämna statsbidrag till kulturella ändamål. För sådana ändamål får bidrag också lämnas till en i Sverige verksam samisk organisation i ett annat nordiskt land. Förordning (1989:123). 2 §2 §Rådet beslutar om fördelningen av de medel som är tillgängliga under ett budgetår.3 §3 §Rådet får besluta villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som betalats ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.4 §4 §Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:326 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984. 1989:123 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1989.