Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål

Denna förordning upphör enligt F (2012:517) att gälla den 1 januari 2013.

Utfärdad: 1984-05-30

1 §

Statens kulturråd får lämna statsbidrag till kulturella ändamål. För sådana ändamål får bidrag också lämnas till en i Sverige verksam samisk organisation i ett annat nordiskt land.

SFS 1989:123

2 §

Rådet beslutar om fördelningen av de medel som är tillgängliga under ett budgetår.

3 §

Rådet får besluta villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som betalats ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.

4 §

Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.