Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

1 §

Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

2 §

Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

SFS 1997:1260

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1998:1315

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998.

SFS 1998:1836

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

SFS 1999:235

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

SFS 2000:27

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2000.

SFS 2000:409

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2000:1191

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:137

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

SFS 2002:56

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

SFS 2002:269

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

SFS 2002:638

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

SFS 2003:107

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2004:10

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

SFS 2005:70

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

SFS 2008:709

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

SFS 2008:1409

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:961

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

SFS 2009:1532

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2010:216

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

SFS 2011:415

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

SFS 2012:752

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:726

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

SFS 2014:33

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

SFS 2015:605

Förordning 1994:1495 upphävd genom SFS 2015:605