Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Utfärdad den 12 december 2002.
Utkom från trycket den 20 december 2002

1 §

I denna förordning lämnas föreskrifter om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

2 §

Litteraturpriset får delas ut till författare, vars litterära verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Priset får även delas ut till enskilda personer eller andra som på annat sätt utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande. Priset får också delas ut för berättande samt till illustratörer.

3 §

Litteraturpriset kan ha en eller flera mottagare. Det skall delas ut oberoende av mottagarens nationalitet.

En pristagare får inte utses postumt.

4 §

Litteraturpriset delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner kronor.

5 §

En särskild jury inom Statens kulturråd har hand om nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn skall ha administrativt stöd av ett kansli.

6 §

Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

  1. 16–18 §§ om jäv,

  2. 28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.

SFS 2018:999

7 §

Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

8 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1091

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2018:999

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.