Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1135 Utkom från trycket den 27 december 2013Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur;utfärdad den 19 december 2013.Regeringen föreskriver att förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, som gäller till utgången av 2013Förordningens giltighetstid senast förlängd 2012:904., ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)