Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:541 Utkom från trycket den 8 september 2015Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning;utfärdad den 27 augusti 2015.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, som gäller till utgången av 2015Förordningens giltighetstid senast förlängd 2014:1417., dels att förordningen ska fortsätta att gälla, dels att 7 § ska ha följande lydelse.7 §7 §Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)