Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm

Utfärdad: 1924-05-16

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vården av de Stockholms stad tillhöriga eller åt staden upplåtna kyrkogårdar skall utgöra en för hela staden gemensam angelägenhet, vilken staden såsom kommun har att besörja.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1924:135

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1924, från och med vilken dag förordningen den 29 april 1886 om kyrkogårdsnämnd i Stockholm upphör att gälla.