Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm

Utfärdad: 1924-05-16

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vården av de Stockholms stad tillhöriga eller åt staden upplåtna kyrkogårdar skall utgöra en för hela staden gemensam angelägenhet, vilken staden såsom kommun har att besörja.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1924:135

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1924, från och med vilken dag förordningen den 29 april 1886 om kyrkogårdsnämnd i Stockholm upphör att gälla.