Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund

Utfärdad den 26 augusti 1999.

Utkom från trycket den 7 september 1999

1 §

Denna förordning gäller avgifter till registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

2 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om hur de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter till registrerade trossamfund skall lämnas till verket.

SFS 2003:1007

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:728

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 2003:1007

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.