Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfundUtfärdad den 26 augusti 1999.Utkom från trycket den 7 september 19991 §1 §Denna förordning gäller avgifter till registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.2 §2 §Skatteverket får meddela föreskrifter om hur de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter till registrerade trossamfund skall lämnas till verket. F (2003:1007). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:728 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999. 2003:1007 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.