Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser

Utfärdad: 1965-12-10

Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att riksdagen beslutat efterge den rätt som kan tillkomma statsverket på grund av s.k. garantiförbindelser, vilka legat till grund för prövning av utlännings försörjningsmöjligheter i ärenden om visering för inresa i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1965:725

(Utkom d. 10 dec. 1965.)