Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt

Denna förordning har enligt förordning (2000:216) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad 1990-06-14

1 §

Föreningar, organisationer och religiösa sammanslutningar kan få statsbidrag enligt denna förordning till projekt som syftar till att stimulera integrationsprocesserna i samhället eller till att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommuner och myndigheter kan i undantagsfall erhålla sådant bidrag.

SFS 1998:1749

2 §

Bidrag får ges till tids- och kostnadsmässigt klart avgränsade projekt som inte ingår i den bidragssökandes ordinarie verksamhet.

3 §

Integrationsverket beslutar om och betalar ut bidrag om inte regeringen föreskriver annat. Integrationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

SFS 1998:1749

4 §

Integrationsverket skall utöva kontroll över medlens användning.

SFS 1998:228

5 §

Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:228

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:632

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1998:228

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1998.

SFS 1998:1749

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.