Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Denna förordning har enligt F (2006:97) upphört att gälla den 31 mars 2006.

Utfärdad: 1991-12-19

Utlänningar, som d. 1 jan. 1992 har vistats i riket i minst arton månader eller, om ansökan gäller en familj med barn som är sex år eller äldre, minst ett år efter att en ansökan om uppehållstillstånd gjorts men inte slutligt prövats, får beviljas uppehållstillstånd om inte särskilda skäl talar däremot.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1999

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.