Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Utfärdad: 1994-04-14

Utlänningar som före d. 1 jan. 1993 här i landet gjort ansökan om asyl som inte slutligt prövats och som fortfarande befinner sig i landet får beviljas uppehållstillstånd, om särskilda skäl inte talar mot det, och om ansökan avser barn som d. 1 jan. 1993 var under 18 år eller gäller en familj med barn som vid denna tid var under 18 år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:189

Denna förordning träder i kraft d. 18 april 1994.