Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:1061) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005

Utkom från trycket den 3 december 2004
Utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 5,50 procent för år 2005.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1061

(Utkom d. 3 dec. 2004.)