Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20061)

Utkom från trycket den 14 december 2005
utfärdad den 1 december 2005.

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,75 procent för år 2006.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1035

(Utkom d. 14 dec. 2005.