Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20071)

Utkom från trycket den 19 december 2006
utfärdad den 7 december 2006.

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,55 procent för år 2007.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1409

(Utkom d. 19 dec. 2006.)