Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:499 Utkom från trycket den 18 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.30 §30 § Senaste lydelse 2000:402. Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter som framgår av 29 § första stycket 1–11 och 17 samt andra stycket 1–4.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)