Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 20 §, samt närmast före 7 kap. 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Underrättelse till annan stat

7 kap. 20 §

I ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning får den verkställande myndigheten lämna nedanstående uppgifter om en utlännings personliga förhållanden till den stat som avvisning eller utvisning ska ske till, så att en behörig myndighet kan utfärda de resehandlingar som behövs:
  • 1. fullständigt namn, inklusive tidigare namn och pseudonymer,
  • 2. kön, födelsedatum och födelseort,
  • 3. fotografi och fingeravtryck,
  • 4. medborgarskap och språk,
  • 5. civilstånd, makes fullständiga namn och adress samt barns namn och ålder,
  • 6. senast kända adress i Sverige,
  • 7. tidigare kända adresser i den stat avvisning eller utvisning ska verkställas till,
  • 8. faders och moders fullständiga namn och adress samt
  • 9. identitetshandlingar och resehandlingar.

SFS 2008:644

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)