Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20091)

Utkom från trycket den 16 december 2008
utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 5 procent för år 2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1281

(Utkom d. 16 dec. 2008.)