Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:875 Utkom från trycket den 14 juli 2009Förordning om ändring i kungörelsen (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;utfärdad den 25 juni 2009.Regeringen föreskriver att i 5 § kungörelsen (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandlingSenaste lydelse av 5 § 1974:915. ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)