Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1161 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige;utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2006:116. Migrationsverket får besluta om bidrag av allmänna medel till flyktingar för kostnader för resa till Sverige för vissa anhöriga till en flykting som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Wahlstedt(Justitiedepartementet)