Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 8 kap. 6 § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 6 §

För utfärdande av ett sådant resedokument som avses i 2 kap. 7 § och för förlängning av giltighetstiden för dokumentet tas en expeditionsavgift ut med 350 respektive 150 kronor.

SFS 2011:1122

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)