Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 20121)

Utkom från trycket den 9 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,65 procent för 2012.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1232

(Utkom d. 9 dec. 2011.)