Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1506 Utkom från trycket den 23 december 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 15 december 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716) ska träda i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)