Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:575 Utkom från trycket den 11 september 2012Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;utfärdad den 30 augusti 2012.Regeringen föreskriver att lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska träda i kraft den 16 oktober 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)