Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20131)

Utkom från trycket den 14 december 2012
utfärdad den 6 december 2012

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,35 procent för år 2013.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:858

(Utkom d. 14 dec. 2012.)