Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:129 Utkom från trycket den 26 mars 2013Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 14 mars 2013.Regeringen föreskriver att lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716) ska träda i kraft den 9 april 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIngela Fridström(Justitiedepartementet)