Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:1087) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 20141)

Utkom från trycket den 20 december 2013
utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,20 procent för 2014.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1087

(Utkom d. 20 dec. 2013.)