Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:10 Utkom från trycket den 28 januari 2014Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 16 januari 2014.Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.15 §15 § Ändringen innebär att andra meningen upphävs. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)