Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:78 Utkom från trycket den 25 februari 2014Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer;utfärdad den 13 februari 2014.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2013:927. Förteckning över myndigheter Svenska institutet för europapolitiska studierNordiska AfrikainstitutetMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorUniversitetskanslersämbetetUniversitets- och högskolerådetUppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutetKungl. Tekniska högskolanLuleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetBlekinge tekniska högskolaGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaKungl. biblioteketVetenskapsrådetForskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeStatens väg- och transportforskningsinstitutTrafikanalysVerket för innovationssystemMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserMyndigheten för kulturanalysStatens konstrådInstitutet för språk och folkminnenStatens historiska museerNationalmuseum med Prins Eugens WaldemarsuddeModerna museetLivrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museetNaturhistoriska riksmuseetStatens centrum för arkitektur och designStatens museer för världskulturStatens musikverkRiksutställningarForum för levande historiaDiskrimineringsombudsmannenMedlingsinstitutetInstitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingDenna förordning träder i kraft den 1 april 2014.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)