Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:781 Utkom från trycket den 27 juni 2014Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 19 juni 2014.Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97) ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)