Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1573 Utkom från trycket den 30 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om medborgarskap för vissa myndighetschefer;utfärdad den 22 december 2014.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2014:78. Förteckning över myndigheter Svenska institutet för europapolitiska studierNordiska AfrikainstitutetMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorSkolforskningsinstitutetUniversitetskanslersämbetetUniversitets- och högskolerådetUppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutetKungl. Tekniska högskolanLuleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetBlekinge tekniska högskolaGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaKungl. biblioteketVetenskapsrådetForskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärdForskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeStatens väg- och transportforskningsinstitutTrafikanalysVerket för innovationssystemMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserMyndigheten för kulturanalysStatens konstrådInstitutet för språk och folkminnenStatens historiska museerNationalmuseum med Prins Eugens WaldemarsuddeModerna museetLivrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museetNaturhistoriska riksmuseetStatens centrum för arkitektur och designStatens museer för världskulturStatens musikverkRiksutställningarForum för levande historiaDiskrimineringsombudsmannenMedlingsinstitutetInstitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIKjell Rempler(Socialdepartementet)