Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20161)

Utkom från trycket den 15 december 2015
utfärdad den 3 december 2015.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 2,35 procent för år 2016.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:847

(Utkom d. 15 dec. 2015.)