Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 4 kap. 26 § och 5 kap. 14 § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 26 §

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som föreskrivs i 20 § första stycket.

5 kap.

5 kap. 14 §

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som föreskrivs i 8 § första stycket.

SFS 2016:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANMattias Larsson(Justitiedepartementet)