Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 20171)

Utkom från trycket den 13 december 2016
utfärdad den 1 december 2016.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 2,0 procent för år 2017.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1204

(Utkom d. 13 dec. 2016.)