Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:26 Utkom från trycket den 21 februari 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning;utfärdad den 9 februari 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning dels att 6 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.6 §6 §När kommuntalen beslutas får kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.7 a §7 a §Om länstalen sänks under innevarande kalenderår, får vid fastställandet av nya länstal och kommuntal kommunernas planering för ett tidigare beslutat högre mottagande beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)