Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 20181)

Utkom från trycket den 15 december 2017
utfärdad den 7 december 2017.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,7 procent för 2018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1267

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.