Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1330 Utkom från trycket den 2 januari 2018Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer;utfärdad den 21 december 2017.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2017:386. Förteckning över myndigheter Svenska institutet för europapolitiska studierNordiska AfrikainstitutetMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorSkolforskningsinstitutetUniversitetskanslersämbetetUniversitets- och högskolerådetUppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutetKungl. Tekniska högskolanLuleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetMalmö universitetBlekinge tekniska högskolaGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaKungl. biblioteketVetenskapsrådetForskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärdForskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeStatens väg- och transportforskningsinstitutTrafikanalysVerket för innovationssystemMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserMyndigheten för kulturanalysStatens konstrådInstitutet för språk och folkminnenStatens historiska museerNationalmuseumModerna museetLivrustkammaren och Skoklosters slott med StiftelsenHallwylska museetNaturhistoriska riksmuseetStatens centrum för arkitektur och designStatens museer för världskulturStatens musikverkForum för levande historiaDiskrimineringsombudsmannenMedlingsinstitutetInstitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingDenna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)